Norsk hekkefuglovervåking Norwegian bird monitoring

Ruteoversikt Routes

Kartet viser hvilke ruter som inngår i Norsk hekkefuglovervåking. Ledige ruter er angitt med blå farge, mens tildelte ruter er grønne .
The map shows the routes that are part of Norwegian bird monitoring. Vacant routes are indicated in blue, while assigned routes are green.
Velg år Select year